Порядок списання матеріальних цінностей виявлених в результаті інвентаризації

Вивчаючи дану тему, слід опрацювати Наказ МНС України від 14.03.2007 № 142 „Про затвердження Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у підрозділах, на підприємствах, в установах і закладах МНС, що фінансуються з Державного бюджету України”. Звернути особливу увагу на те, що дана інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей у підрозділах, на підприємствах, в установах і закладахз МНС діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджетів.

З балансів органу (підрозділу) можуть бути списані будівлі, споруди, устаткування, прилади, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інше майно. У складі необоротних активів, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані). Крім того, можуть бути списані будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані часом. Максимальна вартість майна, яке мають право списувати особи МНС за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання визначені в наказі МНС України від 17.01.2006 № 16 “Про затвердження порядку списання матеріальних цінностей з балансу у підрозділах, на підприємствах, в установах і закладах МНС, що є бюджетними установами".

Для оформлення основних засобів та інших необоротних активів, які стали непридатними, застосовуються: “Акт про списання основних засобів”, типова форма № ОЗ-3 (бюджет) (додаток 12), “Акт про списання автотранспортних засобів” (додаток 13), типова форма № ОЗ-4 (бюджет), “Акт про списання вилученої з бібліотеки літератури” (додаток 14), типова форма № ОЗ-5 (бюджет). Форми зазначених актів установлені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 № 125/70 “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання”, зареєстрованим Міністерством юстиції 22.12.1997 за № 612/2416.

Акти складаються постійно діючою комісією, призначеною наказом начальником органу (підрозділу) цивільного захисту, і ним затверджуються.

Списання основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.

Типова форма N ОЗ-1 (бюджет) (додаток 4). Акт прийняття-передачі основних засобів.Застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об’єкт основних засобів який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об’єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу. Для прийняття об’єктів основних засобів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об’єкта, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття декількох об’єктів основних засобів дозволяється лише при обліку господарського інвентаря, інструменту, обладнання та інших однотипних об’єктів, які мають однакову вартість.

Типова форма N ОЗ-2 (бюджет) (додаток 11). Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів.Застосовується для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації. Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.

Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

Зміни в характеристиці об’єкта, пов’язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією вносяться у відповідний розділ акта та у технічний паспорт об’єкта.

Типова форма N ОЗ-3 (бюджет). Акт про списання основних засобів.Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об’єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Списання основних засобів здійснюється у відповідності з порядком, встановленим “Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ”, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97 р. N 126/137 та галузевими інструкціями. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку.

Загрузка...

Витрати на ліквідацію об’єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показуються в акті по розділу “Розрахунок результатів списання об’єкта”.

Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які утворилися в результаті ліквідації.

Типова форма N ОЗ-4 (бюджет). Акт про списання автотранспортних засобів. Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вказують найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних ремонтів та їх суму, пов’язані з його ліквідацією (демонтаж об’єкта та розібрання), витрати та отримані матеріальні цінності. Якщо внаслідок ліквідації об’єкта виникли витрати або надійшли матеріальні цінності, вони відображаються в розділі акта “Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа”.

В результаті вивчення теми слухачі повинні

Знати :

· порядок списання матеріальних цінностей;

· типові форми документів по списанню матеріальних цінностей.

Вміти:

· ввести облікову документацію підрозділу з матеріально-технічного забезпечення;

· практично виконувати обов’язки посадових осіб, призначених відповідальними за питання матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувального підрозділу;

· правильно оцінювати ситуацію і вміло застосовувати набуті знання.

Література: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

7 + 2 =