Накази МВС

1. Інструкції з обліку адміністративних правопорушень: затверджена наказом МВС від 11.03.2010 № 76.

2. Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: затверджена наказом МВС України від 22.02.2001 № 185.

3. Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: затверджена наказом МВС України від 27.02.2009 № 111.

4. Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них: затверджена наказом МВС вiд 11.08.2010 № 379.

5. Інструкціїя про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: затверджена наказом МВС України, Адміністрації ДПС України, СБУ від 23.04.2012 № 353/271/150.

6. Інструкція з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України затверджено наказом МВС від 18.12.2007 № 485 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/731224

7. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: затверджена наказом МВС України від 09.08.2012 № 686.

8. Інструкція з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України: затверджена наказом МВС України від 24.04.2012 № 350.

9. Інструкція з оформлення документів у системі МВС України: затверджено наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

10. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: затверджена наказом МВС України від 27.02.2009 № 111.

11. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України: затверджена наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

12. Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: затверджена спільним наказом МВС та ДДУПВП від 04.11.2003 № 1303/203.

13. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): затверджено наказом МВС та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5.

14. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: затверджена наказом МВС України від 21.08.1998 № 622.

15. Інструкція про порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань з охорони громадського порядку: затверджена наказом МВС від 27.04.2009 № 183.

16. Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: затверджена наказом МВС України від 31.05.1993 № 314.

17. Наказ МВС України від 15.01.2004 № 39 "Про забезпечення контролю в системі МВС України".

18. Наказ МВС України від 17.03.2004 № 254 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 35 "Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання".

19. Наказ МВС України від 19.01.2007 № 16 "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України".

20. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 14 травня 2012 року № 423 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/748077

21. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 22 лютого 2012 № 155 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12

22. Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 13.04.2012 № 318.

23. Положення про вищі навчальні заклади МВС: затверджено наказом МВС України від 14.02.2008 № 62.

24. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 09.08.2012 № 691.

25. Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 10.10.2004 № 1177.

26. Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах: затверджено наказом МВС України від 17.09.2012 № 808.

27. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 11.11.2010 № 550.

Загрузка...

28. Положення про функціонування «телефонів довіри» в органах і підрозділах внутрішніх справ: затверджено наказом МВС від 09.08.2010 № 372.

29. Порядок видачі свідоцтв про узгодження конструкції транспортних засобів та дозволів на їх переобладнання відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху: затверджений наказом МВС України від 07.12.2001 № 1088.

30. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян: затверджений наказом МВС України від 25.02.2011 № 76.

31. Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України: затверджено наказом МВС України від 13.04.2012 № 320.

32. Порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: затверджений наказом МВС України від 14.04.2004 № 400.

33. Порядок присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння: затверджений наказом МВС України від 21.03.2012 № 218.

34. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 22.02.2012 № 155.

35. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 09.08.2012 № 686.

36. Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 03.09.2012 № 769.

37. Про організацію роботи щодо інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної виконавчої служби України: спільний наказ МВС, Мінюсту України, ДВС України від 08.10.2012 № 148/5/868.

38. Стандарт адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України: затверджений наказом МВС України від 22.02.2012 № 84.

39. Статут патрульно-постової служби міліції України: затверджено наказом МВС України від 28.07.1994 № 404.

Акти Верховного Суду України

1. Довідка щодо вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010 – 2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?

2. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на решения, действия или бездеятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических, должностных и служебных лиц в сфере управленческой деятельности, нарушающие права и свободы ґраждан: Постановление Пленума Верховного Суда от 3 декабря 1997 г. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К., 2000. – Т. 1.

3. О практике рассмотрения судами жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 24 июня 1988 г. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К., 2000. – Т. 1.

4. Постанови у справах адміністративної юрисдикції // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/32B0D

5. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. // Юридический вестник. – 1997. – № 3.

6. Про практику застосування судами України законодавства про порушення правил адміністративного нагляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К., 2000. – Т. 1.

7. Рішення у справах про адміністративні правопорушення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

8. Судова практика з розгляду адміністративних справ про деякі правопорушення на транспорті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

Навчально-методична література

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

73 + = 82