БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

План

1.Безсполучникове складне речення.

2.Кома в безсполучникових складних реченнях.

3.Крапка з комою в безсполучникових складних реченнях.

4.Двокрапка в безсполучниковому складному реченні.

5. Тире в безсполучниковому складному реченні.

На сьогодні, до безсполучникових складних речень відносять такі синтаксичні конструкції, компоненти яких об'єднуються в одне змістове й синтаксичне ціле без сполучників і сполучних слів, за допомогою інтонації та інших синтаксичних засобів. Розрізняють чотири типи інтонації безсполучникових речень: перелічувальну, зіставну, обумовлену і пояснювальну. Окрім основного засобу зв'язку компонентів складного безсполучникового речення (інтонації), вживаються також додаткові: семантичне співвідношення частин (змістовий зв'язок), паралелізм видо-часових форм дієслів-присудків, контактні слова, анафоричні елементи, своєрідна синтаксична структура (неповнота однієї з частин, спільний другорядний член речення, повторення окремих членів речення, порядок розміщення частин).

Безсполучникові речення з окресленими змістовими відношеннями легко перебудовуються в сполучникові, тому можна говорити про синонімічні конструкції безсполучникових та деяких типів сполучникових сурядних і підрядних речень.

Треба знати, що залежно від змістових відношень між частинами безсполучникового складного речення, характерної інтонації та синонімії з сурядними й підрядними сполучниковими реченнями виділяють речення з однотипними і різнотипними частинами. У свою чергу, однотипні речення можуть мати відкриту та закриту структуру і передавати відтінки єднальні, перелічувальні, зіставні, протиставні. Різнотипні речення мають тільки закриту структуру і виражають умовні, часові, допустові, причинові, наслідкові, пояснювальні, з'ясувальні відношення.

Проте у багатьох безсполучникових реченнях синтаксичні відношення не відповідають тим, що виражаються сполучниками сурядності й підрядності. Такі конструкції не можна перебудовувати, вони не мають паралельних синонімічних сполучникових речень: «З полтавської Богданівки, з біленької селянської хати, рушила у світи творчість народної художниці Катерини Білокур, пішла до людей її малярська поезія, сповнена якоїсь майже магічної сили, майже фантастичної краси» (О. Гончар).

Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях

1. Якщо частини безсполучникового складного речення виражають одночасність, сумісність дій або їх послідовність і тісно зв’язані між собою за змістом, між ними ставиться кома: Вночі несподівано задув північний вітер, небо скоро затяглося хмарами (Олесь Гончар).

2. Якщо частини безсполучникового речення зберігають певну свою самостійність за змістом, то між ними ставиться крапка з комою: На порозі стоїть бабуся; навкруги тиша; скрізь ясно; з поля вітерець віє; з гаїв холодок дише; десь-то вода гучить; а високо над усім грає-сіяє вишнє променисте сонечко... (Марко Вовчок).

3. Між частинами безсполучникового складного речення ставиться двокрапка. Це буває в таких випадках:

• якщо в безсполучниковому складному реченні наступне речення пояснює, розкриває смисл попереднього:Погаслі вечірні вогні: усі спочивають у сні. (Леся Українка);

• якщо в першій частині безсполучникового складного речення є слова так, такий, одно та ін., конкретний зміст яких розкривається в другій частині: Здавна в Кавунівці так повелося: старі дома, а молодь здебільшого на марганцях (О. Гончар);

• між двома реченнями, якщо в першому з них є слова бачити, дивитись, чути, розуміти та ін., які разом з відповідною інтонацією попереджають, що далі, у наступному реченні, буде викладено якийсь факт: Старий присувається до вікна, зазира в середину й бачить: у хаті, за столом, сидять гості — учитель та селяни. (М.Коцюбинський).

Якщо в реченнях зазначеного типу немає характерної попереджувальної інтонації в кінці першого речення, то замість двокрапки ставиться кома або тире: Чула, тріснув тин (А.Головко); А де ж чує — щось по листі шелеснуло, холодним вітриком дихнуло (Л.Глібов).

4. Тире в безсполучникових складних реченнях ставиться в таких випадках:

• якщо зміст частини складного речення зіставляється або протиставляється: Не вони судили — він судив (М. Рильський);

• якщо в першій частині безсполучникового складного речення вказується час дії, про яку говориться у другій: Зійде сонце — утру сльози, ніхто й не побачить (Т.Шевченко);

• якщо в першій частині зазначається умова, при якій відбувається дія другої частини: Треба роздягнутись — роздягнеться, треба сьорбати гарячий чай — сьорбатиме (О. Гончар);

• якщо друга частина безсполучникового складного речення виражає наслідок або висновок із того, про що говориться в попередній частині. Звичайно в цих випадках між реченнями можна поставити через це, тому, тоді та ін.: Продержались з тиждень морози — земля закляла, як кістка (П.Мирний);

Загрузка...

• якщо в другій частині безсполучникового складного речення міститься порівняння з тим, про говориться в першій частині: Гляне — холодною водою зіллє (Марко Вовчок);

• якщо друга частина безсполучникового складного речення (приєднувальне речення) починається словами цей, такий і под.: Ще й разу не бачивши моря, я вже надумався стати неодмінно моряком — то був мій перший, дитячий ще, вибір професії (Ю.Смолич).

Контрольні запитання:

1. При яких смислових значеннях між частинами складного безсполучникового речення ставиться кома?

2. Який розділовий знак ставиться між частинами безсполучникового складного речення, коли частини зберігають певну смислову самостійність і мають свої розділові знаки?

3. Які розділові знаки ставляться між частинами складного безсполучникового речення, коли воно співвідноситься із складнопідрядним реченням?

Завдання:

1.Розставити розділові знаки у реченнях із поезій Ліни Костенко, зробити їх повний синтаксичний розбір:

1.Снаряд упав осипалась стіна. 2.Зробити вам би по духовній пробі Вас забракує кожен ювелір. 3.А прийде ніч болить душа словами. 4. Я знаю слабкість це одна з диверсій. А я ще в диверсантках не була. 5. Нас не бачать леви біля брами левам очі снігом замело.

2. Перекласти текст, змінити (де можливо) сполучникові речення на безсполучникові.

Физические упражнения значительно улучшают обмен веществ вследствие положительного влияния на железы внутренней секреции, которые выделяют жизненно необходимые гормоны (гипофиз, надпочечники, поджелудочная железа). Физическая культура и спорт в любом возрасте повышают естественную сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды, инфекций. Научные наблюдения показывают, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, реже болеют, продуктивнее работают и дольше живут.

4. Зробити синтаксичний розбір речень.

За даними Міністерства юстиції України, в країні зареєстровано близько 30-ти тисяч друкованих ЗМІ, їх концентрація приблизно одне видання на кожні 1,5 тисячі населення. 2. Після того, як в 2001 році в Україні зникла кримінальна відповідальність за наклеп, справи про поширення недостовірної інформації (реальне або гадане) розглядають фактично тільки у порядку цивільного судочинства. 3. Інтрига в тому, хто переможе. Не в сенсі хто буде першим, чи десятим. Не це. Бо в принципі, коли ми побачимо остаточні результати, тоді ми зможемо оцінити чи цей проект вдався (за даними сайту - http://imi.org.ua).
Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

85 + = 92