Відмінювання числівників

Числівник як частина мови

Числівник (имя числительное) це повнозначна частина мови, що означає абстрактно-математичне число або певну кількість однорідних предметів чи порядок предметів при лічбі і відповідають на питання скільки? котрий? котра? котре?

За значенням, структурно-граматичними властивостями та характером вживання числівники поділяються на кількісні й порядкові (перший, двадцять другий). Кількісні числівники, в свою чергу, поділяються на чотири групи: власне кількісні (два, двадцять, п’ятдесят); неозначено-кількісні (багато, кілька, кільканадцять); збірні (троє, обидва, десятеро); дробові (п’ять шостих, нуль цілих і сім десятих).

За будовою і особливостями творення числівники поділяються на три групи: прості, складні, складені.

Простими називаються однослівні числівники з непохідною основою, яка дорівнює кореню: сорок, сто, чотири, трильйон.

Складними називаються числівники, що утворилися з коренів двох числівників, об’єднаних в одне слово: одинадцять, двісті, дев’ятсот, півтора, півтораста.

Складеними називаються ті, що складаються з двох і більше простих або складних числівників: двадцять п’ять, сорок шість, сімсот сімдесят вісім, одна друга, три сьомих.

Числівники слід відрізняти від кількісних іменників: один – одиниця; два – двійка, пара; п’ять – п’ятірка; одна третя – третина; одна десята – десятина; сто – сотня.

Числівники, як правило, не змінюються за родами та числами. Родові ознаки мають тільки числівники нуль, один (ч. р.), одна (ж. р.), одне, одно (с. р.), мільйон, трильйон (ч .р.), тисяча (ж. р.).

За числами числівники також не змінюються, крім числівника один (одні – множина).

За нормами української літературної мови відмінюються всі розряди числівників. Поширеними помилками є вживання ненормативних форм числівників, а також часткове відмінювання складних і складених форм. Власне кількісні, дробові числівники та деякі неозначено-кількісні числівники виступають у формах шести відмінків. Виділяються такі типи відмінювання:

1. Числівник один, одна, одно (одне). У непрямих відмінках їхні закінчення збігаються з закінченнями прикметників твердої групи (крім Р. та О. відмінків жіночого роду):

Н. один, одно (одне) одна одні
Р. одного однієї (одної) одних
Д. одному одній одним
З. Н. або Р. Н. або Р Н. або Р.
О. одним однією (одною) одними
М. на одному (однім) на одній на одних

2. Числівники два, три, чотири у непрямих відмінках мають однакові закінчення (крім З. й О.): три, трьох, трьом, три, трьома, на трьох.

3. Числівники від п’яти до двадцяти, тридцять, а також від п’ятдесяти до вісімдесяти та кільканадцять, стонадцять, кількадесят становлять один тип відмінювання. У складних числівниках змінюється друга частина:

Н. п’ять одинадцять
Р. п’яти , п’ятьох одинадцяти, одинадцятьох
Д. п’яти, п’ятьом одинадцяти, одинадцятьом
З. Н. або Р. одинадцять, одинадцятьох
О. п’ятьма, п’ятьома одинадцятьма, одинадцятьома
М. (на) п’яти, п’ятьох (на) одинадцяти, одинадцятьох

У числівниках від п’ятдесяти до вісімдесяти, на відміну від російської мови, змінюються лише друга частина:

Н. сімдесят
Р. сімдесяти, сімдесятьох
Д. сімдесяти, сімдесятьом
З. Н. або Р.
О. сімдесятьма, сімдесятьома
М. (на) сімдесяти, сімдесятьох

4. Числівники сорок, дев’яносто, сто у непрямих відмінках мають закінчення –а: сорок, сорока, сорока, сорок, сорока, сорока.

5. Складні назви сотень від двісті до дев’ятсот змінюються в обох частинах за таким зразком:

Н. двісті чотириста шістсот
Р. двохсот чотирьохсот шестисот
Д. двомстам чотирьомстам шестистам
З. двісті чотириста шістсот
О. двомастами чотирмастами шістьмастами (шістьомастами)
М. на двохстах чотирьохстах шестистах

У кінці першого компонента числівників п’ятсот – дев’ятсот м’який знак не ставиться.

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники в однині: тисяча - за системою відмінювання іменників першої відміни мішаної групи; мільйон, мільярд – як іменники другої відміни твердої групи; нуль – як іменники другої відміни м’якої групи.

7. Дробові числівники відмінюються в обох частинах: чисельник змінюється як кількісний числівник, а знаменник – як порядковий (одна друга, одної (однієї) другої, одній другій, одну другу, одною (однією) другою, на одній другій). Керований іменник при цьому не змінюється: дві третіх гектара, двох третіх гектара, двом третім гектара.

8. Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.

Загрузка...

9. З усіх збірних числівників повну систему відмінкових форм має слово обоє (обидва, обидві), що змінюється, як числівник два (обоє, обох, обом, обох і обоє, обома, на обох).

10. За цим же типом відмінюються неозначено-кількісні числівники кілька, декілька, багато, небагато.

11. При відмінюванні всі збірні числівники мають форми відповідних кількісних числівників: четверо, чотирьох, чотирьом..., шестеро, шістьох, шістьом... і т. д.

12. У складених кількісних числівниках відмінюється кожне слово: сто п’ятдесят вісім, ста п’ятдесяти (п’ятдесятьох) восьми (вісьмох), ста п’ятдесяти (п’ятдесятьом) восьми (вісьмом)...

13. У складених порядкових числівниках відмінюється остання частина: сто п’ятдесят восьмий, сто п’ятдесят восьмого, сто п’ятдесят восьмому...

14. Числівник третій відмінюється як прикметник м’якої групи, усі інші порядкові числівники відмінюються, як прикметники твердої групи.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

7 + 3 =