Шетел тілі 3 страница

186. … принципі оқушыларға жеке — дара қарауды керек етеді.
Ынталандыру
187. Баланың ойлау қабiлетiн дамытудың негiзгi құралы.
Ғылыми – жаратылыстану пәндер
188. Өндiрiс негiздерiн зерделететін білім түрі .
Политехникалық білім
189. …оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайды.
Оқулық
190. Оқыту әдiсiнiң элементi
тәсiл
191. … нақты заттар мен көрнекі және техникалық құралдарды көрсетуде, экскурсияда, зертханалық жұмыстарда ерекше орын алады.
Бақылау
192. …оқытудың диалогтық әдiсi.
Әңгімелесу
193. … әдістер: жаттығулар, зертханалық жұмыстар.
Практикалық
194. Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі -
сабақ
195 Бастауышта сирек қолданылатын сабақтың түрі -
жаңа білімді хабарлау
196. Оқушылардың iскерлiгi мен дағдысын қалыптастыратын сабақтың түрі.
Бекiту
197. Сабақтың дәстүрлі емес түрі -
панорамалық
198. Меңгерілген білімдерді жүйелейтін, бекітетін сабақтар …
жинақтау
199. Мұғалімнің түзету және бақылау жұмыстары айқын көрінетін сабақтың түрі
бекiту
200. Сабақтың түрлерін жобалауға негіз болатын сабақтың түрі.
Аралас
201. Сабақ жоспары негізделетін құжат.
Тақырыптық жоспар.
202. … сабақ — түрлі пәндердің білім блоктары бір тақырыпқа енгізілетін сабақ.
Кіріктірілген
203. Пәнаралық байланыс жүйелі қолданылатын сабақ -
кіріктірілген
204. Сабақтың құрылымы … тәуелді.
мақсатына
205. Оқу бағдарламасындағы белгіліі бір тақырыптар бойынша өткізілетін, оқушылардың білім, іскерліктерін дағдыларын меңгеруін тексеру.
Бақылау
206. Тест әдісі … оқыту негізінде пайда болған.
Бағдарламалық
207. Оқушыны бағалаудың өлшемі …
бiлiмдiк стандарт тар

208. Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте
анықтау
Діагностика
209. Оқушылардың білім, біліктерін бақылаудың негізгі функциясы …
білімді тексеру және бағалау
210. Тексеру әдістері
Жазбаша, ауызша, практикалық
211. Қорытынды тексеру түрі
Емтихан
212. Ізгілендіруге байланысты шыққан тексеру әдісі .
Диагностика
213. Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын тексергенде басшылыққа алынатын құжат
Оқу бағдарламалары
214. Ауызша тексерудің жетілдірілген түрі -
жаппай тексеру
215. Бастауыш мектепте сирек қолданылатын тексеру түрі
жаппай
216. Бақылаудың формалары
Жеке, топтық, жаппай
217. Пәндік әдістемелік бiрлестiк
бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады
218. Педагогикалық кеңестің төрағасы
мектеп директоры
219. «Менеджмент» сөзінің мағынасы
басқару.
220. Педагогикалық талдау
сабақ, тәрбие шаралары
221. …мұғалімдердің оқу жүктемелерін анықтап, қоғамдық тапсырмаларды бөледі.
Директор
222. Мектеп басшыларының кең қолданатын басқару әдісі .
Бұйрық беру
223. Әдістемелік жұмыстың … түрі: пән бойынша оқулықтар жазу, түрлі сайыстарға қатысу.
Жеке
224. … жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты.
Жылдық
225. Педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенiң жаңа тұжырымдамаларын енгiзу …
Инновация
226 Бiлiмнiң мемлекттiк стандарттарының мектепке енгiзiлуi арқылы болатын жаңалық .
Түбiрлi
227. … педагогикасы баланың психикасының саулығын сақтайды.
Ынтымақтастық
228. …педагогиканың өкілдері оқыту мен тәрбиенiң негiзгi мақсаты оқушыларды дамыту деп санайды.
Ынтымақтастық педагогикасы

229. Этникалық қауым педагогикасының дамуын зерттейтін педагогикалық білімдердің
жаңа саласы-
Этнопедагогика
230. Белгілі бір халықтың жас ұрпақты тәрбиелеудегі өзіндік ерекшелігі бар ғасырлар бойы
қалыптасқан іс- тәжірибесі-
Халықтық педагогика
231. Этнопедагогиканың зерттейтін объектісі-
Халықтық педагогика
232. Белгілі бір территорияда тарихи қалыптасқан, тұрақты ұрпақ жалғасы бар адамдар бірлестігі
Этнос
233. Оғыздар арасынан шыққан әйгілі күйші, музыкант, жыр алыбы, аңыз кейіпкері, ұзақ өмір сүріп, жазмышқа қарсы күресіп, адамның мәңгі жасауын арман еткен кемеңгер, ғұлама-
Қорқыт
234. „Философияны үйрену үшін алдын-ала нені білу қажет“ еңбегінің авторы-
Әл- Фараби
235. Қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі-
Ғылыми дүниетаным
236. Дидактиканың негізін салушы чех педагогы-
Я.А. Коменский
7,237. Жастардың экологиялық көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық, жауапкершілік қарым- қатынасын қалыптастыру
Экологиялық тәрбиенің мақсаты

Загрузка...

ағылшын тілінен нок сұрақтары

1.1.Оқу үрдісінде қолданылатын әдіс…
қойылған мақсатқа жету жолы
2.Педагогика ғылымындағы әдістеменің негізгі түрі…
оқыту әдістемесі
3.Шет тілін оқыту әдістемесіне тән әдістің
таныстыру
4.Шет тілін оқыту әдістемесіндегі қосалқы әдісті белгілеңіз
бақылау
5.Шет тілін оқытудың мақсаты — …
шет тілінде қарым-қатынас жасауға үйрету
6.Оқытудың мазмұнының негізгі үш компоненті
лингвистикалық, психологиялық, әдістемелік
7.Оқытудың жалпы дидактикалық қағидасының бірі …
тәрбиелеп оқыту қағидасы
8.Шет тілін оқытуда басшылыққа алатын негізгі құжат:
бағдарлама
9. Көрнекі құралдардың екі тобын атаңыз:
заттық-бейнелік және таңбалы көрнекі құралдар
10.. Оқытудың негізгі мақсаты
білімділік, тәрбиелік, дамытушылық
11. Оқу әрекеті мектепте шет тілін оқытудың … басым болады
жоғары кезеңде
12. Ауызша сөйлеу … басым болады
бастауыш кезеңде
13. Сабақтағы негізгі іс-әрекет -…..
сөйлеу
14. Шет тілін үйренудегі негізгі қиындықтар:
фонетикалық
15. Сөйлеу үшін қажетті алғышарттарды анықтаңыз
сөйлеу дағдысы
16. Сөйлеу — …
тіл арқылы жүзеге асатын іс-әрекет
17. Ауызша жаттығуларды дамытатын іс-әрекет:
сөйлеу
18. Диалогтық сөйлеудің түрі
сұрақ-жауап
19. Тыңдап-түсіну дағдысын дамытатын жаттығулар:
дағдылық
20. Жазу жұмысының түрі — …
жаттығу
21. Ағылшын тілінде жазуға үйренудегі негізгі қиындық
дауысты дыбыстың оқылу заңдылықтарының болуы
22. Диктант … іс-әрекетін дамытады
дұрыс жазу
23. Диктант жазғанда сөйлемді … оқу дұрыс.
2 рет
24. 7-сыныптағы диктанттың сөз мөлшері:
30 сөз
25. 10-сыныптағы диктанттың сөз мөлшері:
70 сөз
26. Оқудың түрін атаңыз:
дауыстап және ішінен оқу
27. Ағылшын тілін оқып үйрену үшін танысатын
әріптік және дыбыстық жүйе
28. Ағылшын тілінде сөздің дыбыстық белгіленуі:
транскрипция
29. Грамматиканы оқытудың негізгі мақсаты:
тілдің грамматикалық құрылымы туралы түсінік беру
30. Грамматика сабағындағы негізгі оқу құралы:
граммматикалық кесте
31. Грамматика сабағындағы ең қолайлы әдістің түрі:
дедуктивтік
32. Грамматикалық жаттығудың түрін анықтаңыз
таным жаттығуы
33. Факультативтік сабақтардың негізгі сабақтардан айырмашылығы
әдіс-тәсілдерінде
34. Факультативтік сабақтарға … қатыса алады
тілге қызығушылығы бар барлық оқушылар
35. Факультативтік сабақтарда балалардың біліміне … .
баға қойылмайды
36. Сабақ жоспары дегеніміз
мұғалімнің оқыту құралы
37. Әрбір оқушы ағылшын тілі сабағы курсы аяқталған кезде ….
3000 сөз білуі керек
38. Шет тіліне үйретудің жоғарғы сатысына … сыныптар жатады
10-11
39. Бастауыш мектеп оқушыларына шет тілін үйретудегі негізгі әдіс
ойын
40. Сабақтың барысымен танысу сабақтың … жатады
кіріспе бөліміне
41. Сабақ барысында фонетикалық жаттығу өткізудің мақсаты — …
дұрыс айту дағдыларын дамыту
42. Шет тілін оқытудағы негізгі үрдіс -…
сабан
43. Ауызша сөйлеу шет тілін оқытудың … кезеңінде басым
бастауыш
44.Мектепке дейінгі және бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілін үйрететін тиімді іс-әрекет.
ойын
45.Поэзиялық өлеңді үйретудегі мұғалімнің түсіндіру жолы.
жатқа айту
46. Жаттауға берілетін мәтіндер … беріледі.
бұрыннан белгілі тақырыпта
47. Ағылшын тілін оқытудың бірінші кезеңі — …
бастауыш буын
48. Ағылшын тілін оқытудың екінші кезеңі.
орта буын
49.Ағылшын тілін оқытудың үшінші кезеңі.
жоғары буын
50. Оқытудың бастауыш кезеңі.
1-4 сыныптар
51. Оқытудың орта кезеңі.
5-9 сыныптар
52. Оқытудың жоғары кезеңі.
10-11 сыныптар
53. Ағылшын тілі сабақтарындағы негізгі іс-әрекет.
сөйлеу
54. Оқытудың екінші кезеңіндегі қолданылатын іс- әрекет.
оқу
55. Оқытудың жоғарғы кезеңіндегі қолданылатын іс-әрекет
ауызша сөйлеу
56. Тілді білу дегеніміз — … .
тілдің құрылымы мен сөздерді білу, тілді меңгеру
57. Оқу дағдыларын қалыптастыру үшін оқушыға … қажет
кітаптар мен мәтіндер жинағы
58. Оқыту құралын көрсетіңіз.
кинофильм
59. Сабақ жоспарын әзірлеуде мұғалімге қажетті емес оқу құралы.
диафильм
60. Оқыту құралына жатпайды.
жаттығу
61. Ағылшын тілінен жазуға үйреткен кезде … көп көңіл бөлінеді.
ана тілінде жоқ әріптерге
62. Факультативтік сабақтың мазмұнына … кірмейді
есту
63. Шет тілі мұғалімі … дағдыларын дамытпайды
сурет салу
64. Шетел тілін оқыту әдістемесі … ғылым салаларымен байланыспайды
экономикалық
65. Оқушылар үшін ең қиын грамматикалық жаттығудың түрі:
шығармашылық
66. Грамматиканы оқытуда ең маңыздысы:
бекіту жаттығулары
67.Бағдарлама дегеніміз -
мемлекеттік құжат
68. Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу жөніндегі ғылым
педагогика
69. Шет тіліндегі сөздерді оқу дағдысын меңгеру үшін … қолданған тиімді
транскрипцияны
70. Транскрипция дегеніміз — …
дыбыстың белгіленуі
71. Ағылшын тілінің дыбыстық жүйесі … топқа бөлінеді .
үш
72. Ағылшын тілінде … дауысты дыбыс бар .
он екі
73. Факультативтік сабақтың манызы — …
белгілі бір пәнді тереңірек білу
74. Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты — …
пәнге қызығушылығын арттыру
75. Мектеп жасына дейінгі оқушыларды шет тіліне үйрету … арқылы жүзеге асады.
ойын іс-әрекеті
76. Бастауыш сынып оқушыларының … қабілеті жоғары болады .
жаттау
77. Поэзиялық ән шумағын әуелі … оқиды.
мұғалім
78.Ертеңгіліктер … дағдысын қалыптастырады.
сөйлеу
79. Машықкерге кездесетін қиыншылық:
тәжірибенің жеткіліксіздігі
80.Машықкердің қолданатын негізгі көрнекі құралы (соңғы технология бойынша):
интерактивті тақта
81.Мектепте шет тілін оқытудың мақсатының саны:
3
82. Республика мектептерінде оқылатын шет тілі оқулығының авторы:
Т.А.Аяпова
83. Мәтінді түсінген, түсінбегенін анықтайтын жаттығудың түрі:
“True or False”
84. Сөйлеудің 2 түрі .
монологтық және диалогтық
85. Дауысты дыбыстардың оқылу ережесінің … түрі бар
4
86. Шет тілі мұғалімінің оқушылармен амандасуы сабақтың … кезеңінде өтеді.
оrganization moment
87. Шет тілінен сыныптан тыс жұмысының түрі:
үйірме жұмысы
88. Мектепте шет тілін оқытуға арналған оқулықтың авторы:
Аяпова К.Т.
89. Оқушының пәнге қызығушылығын оятатын сабақтың түрі:
жарыс
90. Оқушының білім деңгейін бағалау сабақтың … кезеңінде ұйымдастырылады.
қорытындылау
91. Мұғалімге сабақ жоспарын құруға қажетті құрал .
мұғалімге арналған әдістемелік құрал
92. Фонетикалық тақпақ сабақтың … кезеңінде алынады .
ұйымдастыру
93. Машықкердің сабақ жоспарын … тексереді .
әдіскер
94. Оқу жылының аяғында оқушының үлгерімін анықтайтын баға:
қорытынды баға
95. Жаңа оқулықтардың түрін атаңыз:
электрондық

96. Мектеп оқушысының жетістігін белгілейтін кұрал:
күнделік
97. Шет тілін үйретудің жоғарғы кезеңі:
10-11
98. Шет тілі сабағында оқушылардың саны 25-тен асқан кезде … топқа бөлінеді .
2
99. 5-6 сыныпта ағылшын тілі пәнінін бір апталық сағат саны:
2 сағат
100. Жаңа технологиялық оқыту құралы:
интерактивтік тақта
101. Техниканы пайдалануға байланысты оқу құралдары екі топқа бөлінеді
техникалық және техникалық емес
103. Күндіз ұйымдастырылатын қойылым:
ертеңгілік
104. Қойылым ұйымдастыруға арналатын үйірме:
драма үйірмесі
105. Кітап оқуға бейімдейтін ойынның атауы:
“кітапханашы”
106. Мектеп жасына дейінгі балалардың ең сүйікті оқу құралы:
ойыншық
107.Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстың түрін атаңыз
үйірме
108. Оқушының үлгерімін қорытындылайтын бағалардың саны
3 бағадан кем емес
109. Мектеп жасына дейінгі балалар ағылшын тілін … үйренеді.
5-6 жастан бастап
110. Студенттердің өз бетімен орындайтын ғылыми жұмысының түрі:
курстық жұмыс
111. Сабақтың кіріспе бөлімінің алатын уақыты:
3-5 минут
112. Ағылшын тілі оқулығының негізгі бөлігінің атауы:
Unit
113.Ағылшын тілі пәнінен оқушыға әріптерді, дыбыстарды дұрыс өрнектеуге үйрететін іс-әрекет
жазу
114. Дыбыстарды жаттықтыруға арналған жаттығудың түрін көрсетіңіз:
фонетикалық жаттығу
115. Сөздің мағынасын табуға көмектесетін оқыту құралы:
сөздің мағынасын табуға көмектесетін оқыту құралы:
116.Баға қойылатын мемлекеттік құжат:
сынып журналы
117. 45 минутқа арналған жұмыс жоспары:
сабақ жоспары
118. Тоқсан соңында әр пәннен оқушыға қойылатын баға саны кемінде … болуы тиіс.
3-тен астам
119. Сабақтың негізгі көрсеткіші -…
сабақ жоспары
120. Айту, дыбыстау дағдысы қалыптасатын кезең:
бастауыш кезең
121. Оқудың жылдам түрі:
ішінен оқу
122. Т.А Аяпованың оқулығы бойынша 5-сыныптағы ағылшын тілі пәнінің апталық сағат саны
2 сағат
123. Т.А Аяпованың оқулығы бойынша 6-сыныптағы ағылшын тілі пәнінің апталық сағат саны
2 сағат
124. Т.А Аяпованың оқулығы бойынша 7-сыныптағы ағылшын тілі пәнінің апталық сағат саны
2 сағат
125. Т.А Аяпованың оқулығы бойынша 8-сыныптағы ағылшын тілі пәнінің апталық сағат саны
2 сағат
126. Т.А Аяпованың оқулығы бойынша 9-сыныптағы ағылшын тілі пәнінің апталық сағат саны
2 сағат
127. Жаңа материал енгізілетін кезең:
Presentation
128. Сұрақ қоюға және бір қалыпты сөйлеуге дағдыландыратын тапсырма:
Talk to your Friend
129. Берілген мәтіндегі мәселе бойынша оқушы өз ойын ортаға салып, еркін сөйлеуге дағдыландыратын тапсырма:
What do you think?
130. Ағылшын тілінің дыбыстарын ана тілінің дыбыстарына ұқсатып айту:
фонетикалық кедергі
131. Ағылшын тілінің сөз мағынасына және сөз құрылымына түсінбеу:
лексикалық кедергі
132. Ағылшын тілі етістіктерінің шақтарын айыра алмау:
грамматикалық кедергі
133. Сабақтың қорытынды бөлігі:
Rounding-up

134. Енгізілген жаңа материал бойынша бекіту жаттығулары орындалатын кезең:
Practic

135. Әр оқушының ерекшелігін, білім дәрежесін ескеріп, соған байланысты тапсырма беру – оқытудың … қағидасына жатады
жеке ерекшеліктерін ескеру қағидасы
136. Бала-бақшада шет тілін үйретудің нәтижесі.
қысқа әңгімелер айтып, шет тілінде айтылған өтініштерді, бұйрықтарды түсіну
137.Балалардың ойын іс-әрекетінен оқу іс-әрекетіне көшетін кезеңі.
бастауыш кезең
138.Ағылшын тілін ерте оқытудың негізгі мақсаты.
ағылшын тілін оқытудың сапасын көтеру.
139.Мұғалімге сабақ жоспарын құру кезінде қажет емес құжат.
тәрбие жоспары
140. Аударма … көбірек қолданылады
бастауыш сыныпта
141.Шетел тілін мектепте оқытудың мақсаты — …
білімдік, тәрбиелік, дамытушылық
142.Шет тілін оқыту қағидаларының ішіндегі ең маңыздысы.
қарым-қатынас жасау қағидасы

143.Айтуға үйреткенде оқушылар … меңгеруге тиіс.
дыбыстарды
144.Айтуға үйреткенде мұғалім … кездеспейді.
дұрыс жазумен
145. Оқушы үшін сөзді үйрену дегеніміз — …
сөздің мағынасын білу
146. Сөздердің мағынасын жеткізудің …..жолы бар:
5
147.Оқушылар үшін ең оңай жаттығулар.
тану жаттығулары
148. Сөйлеуге оқытудың алғашқы деңгейі —
хабарлау деңгейі
149. «The horse is slipping, the horse is sleeping» деген мысалда оқушы … қиындықпен кездеседі.
фонетикалық
150. Мұғалім сабақ жоспарын әзірлеуді …. бастайды .
мақсаттарды анықтаудан
151.Сабақ жоспарын жазғанда мұғалім алдын-ала … біле алмайды:
сыныптағы психологиялық атмосфераны
152. Шетел тілін оқытудың негізгі қағидасы -
қарым-қатынас жасау
153. Оқытудың алғашқы жылындағы оқушыларға берілетін мәтіндегі сөйлемнің көлемі:
2 немесе 3
154.Қағидалардың ең маңыздысы .
қарым-қатынас жасау
155. Мектепте шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты:
практикалық
156. Сабаққа әзірленуде оқу материалдарын іріктеу үшін мұғалім … пайдаланады

оқуға арналған кітапты
157.Сабақтың ең көп бөлігі … арналады .
сөйлеуге
158. Әдістеменің тәжірибемен байланысын білдіретін қағидасын атаңыз:
ғылымилық
159. Оқу-әдістемелік кешен … кітаптан тұрады .
төрт
160. Ағылшын тіліндегі әріптердің айтылуы мен орфографиясының сәйкес келмеуінің себебі:
әріптерден гөрі дыбыстар көп болуы
161. Жазба жұмысын тексерген кезде мұғалімнің қателерді түзету іс-әрекеті:
қате сөздің астын сызу
162. Шет тілінде сөзді оқуға үйрету … басталады .
сөздің айтылуынан
163. Ойын дегеніміз — …
іс-әрекет
164. Фонетикалық ойынның мақсаты:
дыбыстауға үйрету
165. Поэзиялық өлеңдер сабақта … қолданылады.
жаңа материалды толық меңгергеннен кейін
166. Шет тілі пәнінен өткізілетін үйірме жұмысының мынадай маңызы бар:
оқу және тәрбиелеу іс-әрекетін дамыту
167. Машықкерге қажет көмек:
әдістемелік нұсқау
168. Машықкердің машықтан алған жоғары бағасы … байланысты
сабақ беру қабілетіне
169. Машықкердің негізгі әдістемелік құралы — …
сабақ жоспары
170. Таңбалы көрнекі құрал:
схемалық көлемді модельдер
171. Заттық-бейнелік көрнекі құралы:
фото суреттер
172. Шет тіліне оқыту әдістемесі дегеніміз:
шет тілін оқыту заңдылықтары зерттейтін ғылым
173.Шет тілін оқыту әдістемесі … ғылымдарының талаптарын еске алуы қажет .

педагогика, психология, тіл білімі
174. Ағылшын тіліндегі әріптердің және әріптік белгілердін саны .
26 әріп, 146 әріптік белгі
175. Шет тілінде оқи білу дегеніміз — …
шетел сөзін жылдам танып, оны дауыстай білу
176. Шет тілінен “өте жақсы” бағасы қойылады:
оқушы жауабында негізгі және көмекші көрсеткіштер 100% толық сақталса
177. Шет тілінен “ жақсы” бағасы қойылады:
егер көмекші көрсеткіштердің біреуі 75%орындалмаса
178.Шет тілінен “ Орташа” бағасы қойылады:
оқушы жауабы тек негізгі көрсеткіштерге сай және 50% кем болса
179. Тілдер арасындағы айырмашылықтың атауы:
интерференция
180.Білім берудің әдістеріне жатпайды:
аралас әдіс
181.Шет тілін оқытудың зерттеу объектісіне жатпайды:
шет елдің саяси-экономикалық жағдайы
182.Жаңа сабақ жоспарының үлгісінің айырмашылығы:
құзіреттілігі
183. Оқи білу дегеніміз — …
оқу техникасын игеру
184.Ағылшын тілі сабағының кезеңдері:
5
185. Монологтық сөйлеу жұмысын ұйымдастыру -
алдын-ала әзірленуді талап етеді
186. Сабақ жоспарының түрлері:
күнтізбелік және күнделікті сабақ жоспары
187. Оқушының білімін тексерудің мақсаты:
білім денгейін анықтау
188. Мұғалімнің білімін жетілдіру жолы:
білімін жетілдіру курсы
189.Үйге берілетін тапсырманың мазмұны мен көлемі …
оқушылардың жеке ерекшелігіне байланысты
190. Орта мектепте байқау машығынан өту мақсаты:
білім дағдыларын тәжірибемен ұштастыру
191. Мұғалімнің мәдениеттілігінің көрсеткіші:
педагогикалық такт
192. Мұғалімнің құзыреттілігінің нәтижесі:
оқушылардың білім деңгейі
193. Өлең шумағын тез жаттап алуға арналған ойын түрін атаңыз:
фонетикалық ойын
194. Білім деңгейін анықтайтын сайыстың түрін анықтаңыз:
олимпиада
195. Сұрақтар қоюға үйрететін ойын:
грамматикалық
196. Үйірмелік қойылымның ұзақтығы:
25-30 минут аралығында
197. Шет тілі сабағын өткізгеннен кейінгі негізгі жұмыстың түрі:
талдау
198. Диалог түрінде сөйлеудің негізгі көрсеткіші:
дұрыс құрылған реплика саны
199. Монолог түрінде сөйлеудің негізгі көрсеткіші:
мәтіннің мағынасы бойынша түсінгенін айтып беру
200. Бақылау жұмысын өткізу жиілігі:
әр тоқсанның аяғында
201. Бақылау жұмысын өткізудің тиімділігі:
оқушының білім деңгейін анықтау
202. Оқушылардың сөздік қорын тексеретін сайыстың түрі:
лексикалық сайыс
203. Сабақты талдау іс-әрекетінің анықтамасын беріңіз:
оқыту нәтижесін көрсететін шығармашылық іс
204. Сабақтың негізгі көрсеткіші:
сабақ жоспары
205. Аударманың бұл түрі мектеп бағдарламасында қолданылмайды:
көркем әдеби аударма
206. Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу жөніндегі ғылым:
педагогика
207. Оқу-әдістемелік кешенінің негізгі мазмұнын беретін құрал:
мұғалімге арналған оқулық
208. Сабақты талдау … білуді талап етеді.
сабақтың құрылымын, кезеңдерін әдістеме тұрғысынан жақсы білуді
209.Сабақ талдау дегеніміз — …
оқыту процесінің нәтижесін көрсететін, көп бөліктен тұратын шығармашылық іс
210. Шет тіліне оқытудың мақсаттарын анықтайтын мемлекеттік құжат:
бағдарлама
211. Ағылшын тілінен бір жылғы күнтізбелік жоспарды … құрастырады .
шет тілі пәні мұғалімі
212. Шет тілі сабағының түріне жатпайды:
көрнекілік сабақ
213. Енгізілген жаңа грамматикалық материалды бекіту мақсатында берілетін тапсырма:
Focus on Grammar
214. Машықкердің сабақ өткізу кезінде жиі жіберетін қателігі.
уақытты ұтымды пайдаланбау

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

5 + 5 =